Harmonogram zapisów

Terminy Czynności rodzica/opiekuna prawnego
do 30 kwietnia do godz. 12:00 Utworzenie list do naboru na miejsca wolne we wrześniu. Wszyscy zarejestrowani w systemie do tego dnia i oczekujący na przyjęcie do żłobka, będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na 1 września.
2-11 maja Posiedzenie komisji rekrutacyjnej do żłobków.
14 maja Opublikowanie zgodnie z zasadą przyjętą w żłobku   na tablicy ogłoszeń list dzieci zakwalifikowanych do żłobka.
15-30 maja Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka, które zakwalifikowało się do żłobka i złożenie dokumentacji pielęgnacyjno-opiekuńczej oraz podpisanie umowy.

 


 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe katowice